fbpx

Virtuální realita do praxe

Virtuální realita se stává se novou komoditou a nástrojem k dosažení co nejlepšího, nejrychlejšího a nejefektivnějšího výsledku v produkci designu, výroby a prodejní strategie a to v mnoha odvětvích. Jedná se o zcela novou komunikační platformu s obrovským potenciálem a raketovým tempem rozvoje.

Automobilový průmysl je typickým příkladem využití technologií Virtuální reality, která mu umožňuje nebývale rychlou zpětnou vazbu v prvopočatcích vývoje designu automobilu a na to navazující další pozitiva jako jsou úspora nákladů oproti původním a zastaralejším procesům.

Obrovský potenciál využití Virtuální reality se jeví rovněž v oblasti architektury, kde Virtualní realita pomáhá pochopit prostor a včas tak změnit v prvopočátku nedostatky, který zákazník neodhadne z výkresové dokumentace .

Problematika Virtuální reality je ale poměrně komplexní a na jednu stranu se může zdát, že již nic nebrání tomu zavést tuto novou technologii právě ve Vaší firmě a tím spustit novou etapu rozvoje, která Vás může posunout o mnoho napřed. Ale jak již bylo řečeno zvolení správné strategie, nástrojů a hierarchie je k dosažení cílů naprosto klíčová.

Se zapojením technologie Virtální reality do Vašich procesů se samozřejmě pojí celá řada otázek: jen namátkou zmíním: využití softwaru k technologiím, využití hardwaru, příprava dat a jejich následné zpracování a v neposlední řadě implementace dat do samotné Virtuální reality. Stěžejní v této oblasti bude rovněž využití know how a kvalifikované pracovní síly.

Proč zvolit právě nás ? Protože řešíme Virtuální realitu komplexně.

V prní fázi zanalyzujeme Vaše požadavky na základně Vašich vstupních dat.

Předložíme Vám předběžné finanční náklady.

Navrhneme ten nejlepší možný postup jak zpracovat Vaše data do Virtualní reality.

Vypracujeme Vám první Virtualní aplikaci jako ukázku, které Vám možná poprvé ukáže možnosti využití Virtuální reality v praxi a vyspecifikuje Vaše nové možnosti a požadavky.

Navrhneme Vám softwarové a hardwarové řešení na základě předešlých výsledků s výše zmíněné Virtuální aplikace.

Navrhneme Vám ten nejlepší možný postup zpracování vašich dat do Virtuální reality.

Navrhneme Vám rovněž systematický postup školení k dosažení Vašich cílů.

Pokud už víte, že chcete jít tímto směrem, neváhejte nás kontaktovat.

S přátelským pozdravem,

Bc. Márkéta Provázková

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat